Strømsø Torg

Strømsø Torg rundt 1950. Foto: Drammen byleksikon, 2004 Fotograf: ukjent

fikk først i 1947 sitt offisielle navn, før den tid het det Jernbanetorget. Her lå i eldre tid Flisebroen som man måtte over for å komme videre til Konnerud eller Eiker over Grønland. På det område mot elven som nå disponeres til jernbanestasjon og jernbanespor, lå tidligere store kjøpmannshus med bordtomter. Ved brubakken lå Hans Mallings store gård og trelastlager, på denne tomt oppførte senere skipsreder og trelasthandler Chr. Collett sitt store herskapshus. Da jernbanestasjonen skulle anlegges, ble huset flyttet og senere gjenoppført i Kirkegaten på Bragernes, hvor det senere tjente som bolig for statsråd Thilesen og deretter som menighetshus til det ble revet og nytt menighetshus oppført på samme sted. Etterhvert som Strømsø sentrum ble forskjøvet fra området rundt Strømsø kirke og Gyldenløves Plass til Jernbanetorget, fikk torget sin utformning, bl.a. med Norges Banks Drammensavdeling, stasjonsbygningen, Latinskolen og Central Hotel, samt Skoger Sparebanks bygg fra 1898. Dette ble senere revet og erstattet av Globusgården, mens Skoger Sparebank oppførte sitt høyhus ved brobakken.

Strømsø torv 1965                          Foto: skannet fra Drammensbok
Strømsø Torg 2019            Foto:  Torill Juel
Strømsø torv 2019                            Foto:  Torill Juel
Strømsø torv                         Foto: Torill Juel, 2020
Strømsø 2020               Foto:  Torill Juel
Globusgården bak 2020                Foto:  Torill Juel
Globusgården                       Foto: Torill Juel, 2020
Globusgården                                  Foto: Torill Juel, 2020
Strømsø 2020
Den engelske kunstneren William Pyes ‘Vannpaviljong’. Avduket i forbindelse med byens 200-års jubileum den 18. juni 2011.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet