Strøtvet gård

Gård på Bragernes, oppr. Stryktveit, den siste del av navnet gir en hentydning om at gården har ligget under Tveitar. Størsteparten av gården tilhørte på 1500-tallet familien Rosenkrantz. På 1600-tallet var en del av gården i Frogner kirkes eie, mens resten tilhørte Nesøgodset. Hannibal Sehested eide gården fra 1648 til 1651 da den ble inndratt under Kronen og i 1658 pantsatt til handelshuset Marselis. I 1663 ble gården utlagt til bymark, men dukket opp igjen som gård i Lier lang tid senere, under navn et Hannevik – dette skyldtes dels at det ikke var fastsatt hvor grensen gikk, dels at Lier prestebol eide en del av skylden som ikke var blitt slettet i 1663. Seilduksfabrikant Amund Faye overtok gården med bygselsretten i 1795. Etter hans død i 1802 ble den overtatt av byfoged Joachim F. Winsnes, og var senere i hans familie i flere generasjoner. I 1870 ble Strøtvet innlemmet i Drammen, og i 1951 fulgte skolen etter. Gården var den siste innen Drammen byområde som ble drevet som gårdsbruk helt opp til 1960-årene, den ble senere fullstendig utparsellert til boligbebyggelse, deriblant de høye «Strøtvet-blokkene».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet