Stuene

Fellesbetegnelse på 7 boplasser i Åserudkroken, som fra 1870-årene ble bygget av skogsarbeidere som hadde flyttet fra Eidskogen for å arbeide i Stibolts skoger/Selvik Bruk. Det gikk sti mellom husene som utgjorde en liten grend med ca. 50 beboere. Av grendas beboere ble Oskar Lundeby, Olaf Haveraaen og Tomas Løkka innvalgt i Skoger herredsstyre.

«Stuene»  ligger i og rundt treklyngen midt på bildet, «Dragonløkka» ble den også kalt rundt 1900.             Foto: Drammen kommune

 

Cookies | Personvern

bn