Styrmoe, Jacob Gulliksen (1823 – 1886)

Styrmoes Bryggeri på Danvik ble grunnlagt i 1877.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Ordfører i Skoger 1862-65 og 1870-73, bryggerieier, f. i Lardal, kjøpte i 1854 Søndre Danvik og i 1873 også Nordre Danvik. Grunnla 1877 Styrmoes Bryggeri (s.d.). Var en foregangsmann på jordbrukets og husdyravlens område, hans fjøsbedrift var kjent langt utenfor herredets grenser. Tre ganger varamann til Stortinget.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet