Sundhaugen

i Strømsgodset har sitt navn etter beliggenheten – en haug ved sundstedet. S. har aldri vært selvstendig gårdsbruk, men var i gamle dager sted for dansetilstelninger m.v., og på haugen ble det bygget en villa i rokokkostil. I 1837 slo pottemaker Ole Guulsen fra Rollag seg ned på S., året etter overtok pottemaker Christian Nielsen Holm, som døde der i 1877. S. er også et av navnene på kjøpmann Søfren Blocks lystgård Blockehaugen, som sannsynligvis ble bygget på begynnelsen av 1800-tallet. Block døde i 1842, og i 1850-årene ble eiendommen benyttet som landsted av handelsfullmektig P. Ziener. Gården ble senere solgt til Erland Kiøsterud som ga den navnet Alfheim, mens den under de senere eiere Ole Haugan og Gustav Wriedt het Valheim.

I 1914 ble huset ombygget og var fra 1932 i bruk som direktørbolig for Drammen Paper Mills. Den ca. 10 mål store eiendommen ble i 1972 solgt til kommunen, mens bygningene først ble overdratt i 1986. Kommunen inngikk senere en leieavtale for bygningene med to mål tomt med Strømsgodset menighet, mens resten av eiendommen ble utlagt til friareal.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet