Sundland Jernstøperi & Mek. Verksted

Industribedrift etablert i 1948 av rørleggeren Gunnar Reine, som var innflytter fra Horten. Bedriften ble startet for å støpe soilrør og rørdeler i jern, dels med kompetanse hentet fra Drammens Jernstøberi. Senere ble det også tatt opp produksjon av tilhengerkomfyrer, vannfordampere til radiatorer og elektriske panelovner. I 1968 solgte bedriften støpeformene med alle produktrettigheter til støperiet Kraakerøy Verk (senere Jøtul). Bedriften ble i løpet av første halvår 1970 nedlagt med 37 ansatte. Høsten 1970 tegnet Star Paper Mill en leieavtale om bruk av den 4000 kvm store industribygningen for å samle store deler av sine foredlingsaktiviteter, som den gang var spredt på flere adresser.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet