Svarstad, Jens

I 1891 etablerte Petter Svarstad en engrosforretning i kolonial-, mel- og fetevarer og frø i Tollbodgaten 7. Han døde i 1927 og forretningen ble videreført av sønnen, Jens S. (1889-1963), som var formann i Drammens Handelsstands Forening og ridder av Æreslegionen m.m. Virksomheten holdt til i en 4 mål stor eiendom og beskjeftiget mot slutten av 1930-årene 15 ansatte og 6 biler. Peter Jan Svarstad (1924-1979) kom tidlig inn i selskapet, som fikk navnet Jens Svarstad & Sønn A/S. Han ble eier på 1950-tallet, inntil han solgte det i forbindelse med at han overtok H. Th Refsum A/S mek. verksted i 1960.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet