Svein Berner Lettmetall og Metallstøperi

Etablert på Tørkop i 1949 av hortenseren Svein Berner. Støpte komponenter i flere metaller på oppdrag fra industrikunder. Ett av mange oppdrag i startfasen var dørhåndtak til kjøleskap som ble sendt videre til fornikling. I 1950 ble støperiet flyttet til Bj. Bjørnsonsgate 84, i 1962 til Nedre Eiker og i 1970 til Kobbervikdalen 150. Svein Berner var formann i Norges Støperitekniske Forening (NSF) avd. Drammen og hovedstyremedlem i NSF. I 1984 ble det tegnet en leiekontrakt med Brødrene Andersen & Krussand Verktøimaskinfabrik på Grønland, som drev støperiet videre under navnet Jason Metallstøperi A/S fram til 1987. Lokalene ble etter nedleggelsen overtatt av Kluge Agentur A/S.

Cookies | Personvern

bn