Svelvikstrømmen

er et smalt sund som skiller Hurumlandet i øst fra Svelvik by i vest. Bredden er ca. 200 meter og tidevannstrømmen er blant Norges sterkeste. Seilingsdybden er 10,5 meter og høydebegrensningen (pga. høyspentlinje) er 60 meter.

De stadig større seilskutene som anløp Drammen var årsaken til at det fra 1740 ble igangsatt et storstilt mudringsarbeid i både Svelvikstrømmen og havnebassenget i Drammen. Moderne dykkerredskaper ble tatt i bruk, som ei stor dykkerklokke og annet utstyr, som var lånt ut fra orlogsstasjonen i Fredriksvern (dagens Stavern). Det ble også anskaffet ei stor klype til å hente opp de største og mest gjenstridige steinene. Steinene ble stablet opp som en mur på østsiden av seilløpet, og denne ligger der den dag i dag. Den største steinhella, som hadde vært til hinder for trafikken er senere fjernet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet