Svennæs, Ola T. (29.9.1918 – 25.8.1999)

Rådmann i Drammen, f. i Nord-Aurdal. Cand. jur. 1949, kom 1959 til Drammen hvor han var fylkeskontorsjef i Buskerud 1959-65, størstedelen av perioden også kst. fylkesmann under Dybsjords sykdom og etter han Watnebryn, som ble valgt inn på Stortinget. Finansrådmann i Drammen 1965-86. Hans største arbeidsoppgaver var en storstilt skoleutbygging, organiseringen av ny vannforsyning og utredningen av E-18 gjennom Drammen på 1970-tallet, samt finansiering gjennom lån og bompenger. En av arkitektene bak Motorvegfinans A/S, hvor han var styreformann fra starten frem til 1998. Styreformann i Kommunal finans- og pensjonsservice og i Rådet for Drammens Teater.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet