Svensedammen skole

Ungdomsskole i Torbergveien 9 på Konnerud (8-10 klasse) med 500 elever pr. 2020. Skolen tar i mot elever fra Konnerud og Skoger vest. Den ble innviet høsten 1983 med 406 elever fordelt på 15 klasser. Antall elever og lærere økte i de påfølgende år. Skolen består av en øst- og en vestfløy, bygget i tre etasjer, med 12 klasserom og 5 grupperom i første etasje. Forøvrig rommer skolen skolekjøkken, biologirom, fysikk/kjemisal, personal- og administrasjonsrom, storstue, musikkrom, formingsavdeling m.v. i underetasjen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet