Svensen, Gustaf Adolf (16.12.1866 – 31.12.1931)

Papirfabrikant i Drammen, f. i Sverige, gift med Bergenskjøpmannen J. W. Storjohanns datter Auguste. Handelsutdannet i Rostock, kontorsjef og senere disponent ved Randsfjord Træmasse og Papirfabrik 1891-1907. Anla i 1898/99 Pukerud Paper Co. sammen med to engelskmenn, i 1905 Drammen Paper Mills Ltd., hvor han til sin død var adm. direktør, og i 1922 et høvleri og et dampkraftverk på det nedlagte Grønvold Brug. Svensen var eneeier av Drammen Paper Mills i perioden 1924-1931. Formann i Papirindustriens Arbeidsgiverforening.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet