Syrinveien

Oppr. den østre del av Byfoged Lyches gate under Brannposten. Etter at planene om en forbindelse mellom østre og vestre del av Byfoged Lyches gate ble lagt bort, fant bystyret i 1971 like godt å burde endre navnet på denne frittstående del, som på folkemunne allerede var blitt døpt «Syrinbakken».

Cookies | Personvern

bn