Syrinveien

Oppr. den østre del av Byfoged Lyches gate under Brannposten. Etter at planene om en forbindelse mellom østre og vestre del av Byfoged Lyches gate ble lagt bort, fant bystyret i 1971 like godt å burde endre navnet på denne frittstående del, som på folkemunne allerede var blitt døpt «Syrinbakken».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet