Syvertsen, Bjarne Thinn (1895-1962)

Arkitekt, f. i Drammen, utdannet ved Kristiania Tekniske skole, arbeidet ved amerikanske arkitektkontorer i 6 år, deretter egen praksis i Drammen 1926-62. Bosatt fra 1936 i egentegnet hus i Wintherbakken 7 (revet 2011). Utførte over 1100 oppdrag i Drammen og distriktet, hvorav 229 eneboliger og hytter, 69 offentlige bygg og 164 forretningsgårder og fabrikker. Tegnet bl.a. Det engelske kvarter (1929-37), Heiaterrassen 26/VillaFadum (1929, først i landet med flatt tak), et stort antall funkisvillaer på Bragernes, Christophersens mek. verksted i Havnegata 49 (1932), Rostockgården på Bragernes torg (1936), Fylkeshuset på Gamle Kirkeplass (1939), arbeiderboliger for Drammens Jernstøperi (1950-årene), Ingeniør Gran i Rosenkrantzgata 75 (1956) og Norsk Kabelfabrikk på Holmen. Medlem av bygningsrådet, fasaderådet og formann i reguleringsrådet.

Kilde/litteratur: Thorkildsen/Sørensen/Sellæg 2008: Bjarne Thinn Syvertsen og den moderne arkitekturen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet