Syvertsen, Chr. (Hans Hansens Eftf.)

Kolonialforretning i Nedre Storgate 4, grunnlagt 1867 av Hans Hansen (s.d.) og omfattet dengang kolonialvarer, vin og brennevin. Ved dennes død i 1919 overtatt av Chr. Syvertsen, som fra 1887 hadde vært ansatt i Hansens forretning, hvorav 20 år som prokurist. Da vinhandelen forsvant ved Vinmonopolets opprettelse i 1920, ble forretningen omlagt til å omfatte finere kolonial, fetevarer, frukt, hermetikk, fjærkre, sigarer, sigaretter og tobakk, med egen avdeling for fisk, vilt og delikatesser. I de 200 kvm store lokalene beskjeftiget forretningen på slutten av 1930-årene 8 personer. Forretningen, som var en av de største i sin bransje i Drammen, ble i 1943 overtatt av Chr. Syvertsens sønn, Sigurd S. Nedlagt på begynnelsen av 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet