Tandbergs Destillation

I 1838 startet Andreas Martinius Tandberg (s.d.) et brennevinsbrenneri, som i 1853 ble utvidet med et destillasjonsanlegg. Brenneriet ble senere nedlagt. Forretningen ble i 1860 overtatt av sønnen, Frantz Tandberg, som drev bedriften frem til den landskjente destillasjonen den var ved hans død i 1911, da virksomheten ble overtatt av 3. generasjon, Alf Tandberg. Bedriften lå i Øvre Storgate, på oversiden av Parken. I 1907 ble destillasjonen utvidet med finspritanlegg, men forbudet var under oppseiling og en måned før det trådte i kraft i 1916 ble destillasjonen solgt til Oslo-destillasjonerne. Eiendommen ble overtatt av Norsk Kabelfabrik, som Tandberg var med på å anlegge. I 1997 ble produksjon av Drammensakevitten (Drammens Aqvavit) etter den opprinnelige ca. 150 år gamle oppskrift gjenopptatt av Arcus, og 50.000 liter ble produsert. Salget startet 3. november 1997. På grunn av lite salgsvolum ble produksjonen stanset i 2003, men gjenopptatt i 2004. Drammens Aqvavit er pr. 2020 fortsatt tilgjengelig. I 2015 sto 5. generasjon etter Andreas Martinius Tandberg, Pål Tandberg, bak lanseringen av Tandbergs Taffel Aquavit, som også er basert på en av originaloppskriftene fra Tandbergs Destillation. Den er produsert av av Det Norske Brenneri i Grimstad.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet