Tangen gravkapell

ligger på Tangen kirkegård. Tegnet i nygotisk stil av stadsingeniør Halvor Heyerdahl og sto ferdig i 1876, ombygget i 1932 etter tegninger av byarkitekt Alf Bugge. Innvendig dekorert med et stort freskomaleri «Kvinnene ved graven» av Knut Hermod Knutsen (1932), glassmaleri av Erling Clausen og en stor smijerns lysekrone som antas å ha vært laget på Drammen Jernstøperi. Var i bruk som gravkapell fram til ca 1990, men hadde forfalt så mye at rivning ble vedtatt allerede i 1976. Riksantikvaren stoppet rivningsvedtaket i 1980. Da man sluttet å bruke kapellet, økte forfallet dramatisk, og i 2007 var det kommet så langt at man enten måtte rive, eller restaurere. Eieren, Drammen kommune, satte i gang med reparasjonsarbeider, men pengene strakk ikke til. I 2014 tok noen privatpersoner et initiativ og satte i gang en lokal aksjon for å berge kapellet. Gjennom søknader til bl.a. Lyche-fondet og Einar Juels legat, foruten henvendelser til det lokale næringslivet, har gruppen klart å finansiere nødvendige istandsettingsarbeider i samarbeid med Riksantikvaren. Gruppens arbeid er påskjønnet med en pris fra Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn, og et bevaringsdiplom fra Buskerud Fylkeskommune. Kapellet eies nå av Kirken i Drammen og brukes til kulturarrangementer.

Tangen Gravkapell                                             Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet