Tangens Kjøttforretning A/S

Kjøttforretning med pølsemakeri, salteri og røkeri samt fiskematkjøkken i Skippergaten 58 på Tangen, med utsalg og delikatesseforretning i St. Olavs gate 5, grunnlagt 1928 av Lars Jordheim, på 1980-tallet overtatt av 2. generasjon, pølsemakermester Arne Jordheim (*28.9.1933). Tangens Kjøttforretning ble blant annet berømt for sin egenproduserte fiskepudding. På sitt største, med travel virksomhet på to adresser, hadde Jordheims produksjon og butikker 80 ansatte til sammen.

Butikkutsalget på Tangen ble nedlagt i 1980-årene. I 1994 ble delikatesseforretningen på Bragernes solgt til Harald Kristiansen under navnet Jordheims Eftf. AS. Jordheims produksjon av fiskepudding, fiskekaker etc. fortsatte som tidligere i Skippergaten under navnene Jordheim Kjøtt og Jordheim Fiskemat. Kjøtt- og delikatesseforretningen på Bragernes ble nedlagt etter årtusenskiftet og lokalene ble våren 2006 overtatt av baker- og konditorforretningen Condelica.

Ved årtusenskiftet kunne pølsemakermester Arne Jordheim berette til lokalpressen at Jordheims fiskepudding hadde vært i produksjon siden 2. verdenskrig, og at han selv hadde deltatt i produksjonen i 43 år. Jordheim ble pensjonist i 2004 og la ned produksjonen på Tangen. Senere har en delikatesseforretning i Drammen gjenopptatt produksjonen av Jordheims fiskepudding.

Cookies | Personvern

bn