Tarans borg

er en gammel boplass ved foten av Bragernesåsen, like nedenfor Huldrehagen i Thurmanns vei. Huset som ble bygget i 1820 var aldri tilknyttet vann- eller avløpsledninger, og den eneste helårs gangveien gikk over eiendommen til restauratør Gabrielsen i Bergstien 23. På hans eiendom lå også en olle hvor familien Nyblin, som bodde der mellom 1901 og 1970, hentet vann. I 1908 gikk eieren rettens vei for å få stengt adkomsten til boplassen og få slutt på vannhentingen på sin eiendom. Han tapte imidlertid to rettsaker, først i Drammen byrett samme året og deretter i Christiania Overrett året etter. Her ble det fastslått en gang for alle at: «Disse rettigheter til vei og vannhenting hadde tilligget eiendommen fra gammelt av». I 1970 ble det 150 år gamle huset betegnet som «ubebodd og kondemnert». To år senere ga kommunen pålegg om riving, og i 1973 solgte Paul J. Nyblin eiendommen ut av familien. På tomten, som fra 1963 til 1972 hadde vært regulert til sykehusformål, ble det prosjektert det ene bygget etter det andre, fra eneboliger til 24 boliger for sykehuspersonell. Det endte med at den i 1981 ble delt i to, hvoretter to eneboliger ble oppført. Om Tarans borg har Trygve Flattum (s.d.) skrevet diktet «En kveld på Tarans borg». Det første av det 11 vers lange diktet lyder: «På berget under ura, en gammel stue står, med mosegrodde taksten og salrygget av år».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet