Den gamle brannvakten

Den gamle brannvakten ved Bragernes torg er tegnet av byens første stadsingeniør og brannsjef, Halvor Heyerdahl og oppført i 1866. Her bodde brannsjefen med sin familie og huset er kunstmaler Hans Heyerdahls barndomshjem. Bygningen var under oppføring da den store brannen herjet på Bragernes i 1866. I følge tradisjonen skal stillasene, som fortsatt sto, ha brent opp, mens selve bygningen kom fra det uten større skader.

Rådhuset vis-a-vis er tegnet av arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff og oppført 5 år senere og utgjør en slags speiling av Heyerdahls brannvakt.

Ifølge forfatteren Sigurd Christiansen («Riket», 1929) er bygningene «to heslige bygninger i tysk borgstil med tårn og røde murstensfasader ut mot torvet». Andre har et mer nyansert syn på disse bygningene, som ble foreslått revet allerede i 1956. Rivningsforslaget førte til en stadig mer opphisset debatt som 10 år senere, den 11. desember 1966 resulterte i en rådgivende folkeavstemning hvor 9349 drammensere stemte for bevaring og 2608 for rivning. I bystyret stemte 43 for bevaring og 26 for rivning. Til tross for folkeavstemningen vedtok formannskapet i 1977 allikevel rivning, men bystyret besluttet med 39 mot 30 stemmer å restaurere bygningene, dette ble påbegynt i 1978. I 1983 ble Brannvakten med hele Brannvaktkvartalet solgt til Storebrand for kr. 6,5 mill. En «folkeaksjon» i 1993-94 med sikte på å kjøpe Brannvakten tilbake, førte ikke frem.

 

Brannvakta med sitt karakteristiske tårn, på hjørnet av Hauges gate og Kirkegaten, ble tegnet av brannsjef Halvor Heyerdahl og oppført 1866. Foto: Ole G.

 

Tårnbygningene høsten 2022. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet