Tårnbygningene

Det gamle rådhus og den gamle brannstasjon på Bragernes Torg, oppført hhv. 1871 og 1866. Ifølge forfatteren Sigurd Christiansen («Riket», 1929) er bygningene «to heslige bygninger i tysk borgstil med tårn og røde murstensfasader ut mot torvet». Andre har et mer nyansert syn på disse bygninger, som ble foreslått revet i 1966. Rivningsforslaget førte til en opphisset debatt som den 11. desember 1966 resulterte i en rådgivende folkeavstemning hvor 9349 drammensere stemte for bevaring og 2608 for rivning. I bystyret stemte 43 for bevaring og 26 for rivning. Til tross for folkeavstemningen vedtok formannskapet i 1977 allikevel rivning, men bystyret besluttet med 39 mot 30 stemmer å restaurere bygningene, dette ble påbegynt i 1978. I 1983 ble Brannvakten med hele Brannvaktskvartalet solgt til Storebrand for kr 6,5 mill. Arbeidet med restaurering av rådhuset ble fullført til byjubileet i 1986. Drammen kommune fikk i 1987 Europa Nostras bevaringspris for resultatet. En «folkeaksjon» i 1993-94 med sikte på å kjøpe Brannvakten tilbake, førte ikke frem.

Cookies | Personvern

bn