Thielemann, Gustav, A/S

Thielemanns kjøttforretning på Bragernes Torv var byens største og mest velrenommerte.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Slakter- og pølsemakerforretning, grunnlagt 1871 av Adolf Thielemann. Den første tiden drevet i Tomtegaten 44, senere flyttet pølsemakeriet til Tollbodgaten 101 og i 1912 til Selmers gate 6, som ble innkjøpt, ombygget og modernisert til tidsmessige lokaler med fryseanlegg, det eneste i byen innen bransjen. Bedriften hadde på den tid 20 ansatte. Den var våren 1905 blitt overtatt av grunnleggerens sønn, Gustav Thielemann. I 1918 ble Berskaug gård innkjøpt til svinehold, og i 1920 ble forretningen i tillegg til å tilvirke alle sorter ferske pølsevarer, pålegg og spekevarer, utvidet med en avdeling for kjøtt- og fiskedelikatesser. Samme år ble firmaet aksjeselskap med Gustav T. som disponent. I 1934 ble det opprettet en avdeling for finere kjøtthermetikk, vesentlig ferdig middagsmat, som på få år arbeidet sine produkter frem blant de mest anerkjente, og slakteriet ble avløst av en moderne fabrikk for pølsevarer og spekemat. I 1892 opprettet Adolf Thielemann utsalg for kjøtt- og pølsevarer på Bragernes Torv (Torvhallen), dette ble i 1900 overtatt av sønnen Ludvig T. som opparbeidet forretningen til Drammens største og mest velrenommerte i sin bransje. Etter Gustav Thielemanns død i 1945 fortsatte firmaet uforandret under ledelse av sønnene Gunnar, Oddvar og Finn Chr. Thielemann. Forretningen var i sin bransje byens største, med på det meste ca. 150 ansatte og hovedutsalg på Bragernes Torv, med filialer og utsalg rundt om i byen. Hermetikkfabrikken ble på 1980-tallet overtatt av Hemsedal Konserv A/S, mens resten av bedriften ble nedlagt i 1984.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet