Baker Thoen A/S

Baker Thoens utsalg på Gulskogen.
Foto: Byarkivet/Karin Pihls samling

Bakeri grunnlagt 1879 av Christian L. Thoen, som drev agentur med mel og sukker, og i 1908 overtatt av dennes sønn, L. A. Thoen, som igjen overdro denne til sin sønn Leif Thoen i 1943. Bakeriet, som er et av fylkets største, holdt opprinnelig til et stykke oppe i Øvre Eiker vei, men flyttet ca. 1890 et stykke nedover til Stasjonsgaten 6/8 («Thoenhjørnet») på Gulskogen (bakeriutsalget her ble nedlagt i juni 2001 og revet 2003), men flyttet etter brann i 1960 til en nyoppført bakeribygning i Professor Smiths allé 48. Omsetningen på slutten av 1940-tallet var kr 400.000 pr. år og bedriften hadde 16 ansatte, i 2004 hadde virksomheten 60 ansatte. Aksjeselskap 1991 under navnet Baker Thoen AS, med Birgit Thoen som daglig leder. Bakeriet hadde utsalg i Torget Vest, Gulskogensenteret, Engene 113, Havnegaten 111, Magasinet, Nedre Storgate 21, Strømsø Torg 9 og Vårveien 22.

I desember 2007 valgte Birgit og Leif Thoen å selge bakeriet til Bakermester Klausen i Krokstadelva, som kalte bakeriet i Drammen for Baker Klausen avd. Professor Smiths Alle. Familien Thoen eier eiendommen.

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet