Thoresen, C. A., A/S

C. A. Thoresen grunnla sin assorterte forretning i Tollbodgaten i 1891.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Engrosforretning i koks, kull, cinders, kunstgjødsel og andre gjødningsstoffer, torvstrø, såvarer, olje, parafin og petroleum i Tollbodgaten 57 (Bangegården) og Tollbodgaten 62, grunnlagt 1891 av Carl August Thoresen (død 1931), som hadde 20 års bakgrunn som skipsfører da han gikk i land og etablerte sin forretning. Aksjeselskap 1920 med Einar Thoresen som disponent, han ble på 1940–tallet avløst av Trygve Thoresen, som på 1980-tallet ble avløst av Finn Thoresen. Virksomheten, som ble drevet på en 5 mål stor eiendom med 50 m strandlinje og kai, flyttet i 1973 til Kjerraten 19 på Holmen og fusjonerte i 1991 med tre andre selskaper til Norgro AS, som er et heleid datterselskap av Orkla AS og den største private driftsmiddelleverandør til norsk landbruk: Handelsgjødsel, torvprodukter, kalkprodukter, såvarer, plantevernsmidler og sporstoffer. Thoresens eiendomsseksjon ble utskilt i Thoresen Eiendom A/S.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet