Thoresen, Tore Breda (29.1.1923-1.8.2008)

Teatersjef, f. i Drammen, s. av ingeniør Georg T. Filmteknikerutdannelse ved The Polytecnic, London, 1946-48. Filmfotograf og medeier i ABC-Film fra 1950, freelancearbeider for Fjernsynsteatret 1959-62, fast instruktør 1962-64, teatersjef 1967-80. instruktør og konsulent 1980-93. Blant hans oppsetninger kan nevnes «Læraren», «En hanske» og serien «Skipper Worse». Styremedlem i Norsk Filmforbund, senere æresmedlem, medlem av representantskapet i Norsk Film A/S 1967-71. Utga «Gjester i studio: historien om «de 44» og opprøret mot Norsk Film A/S» (1996).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet