Thoresens smie

Hans Thoresen kjøpte eiendommen på Lindum med smie av smed Henrik Andersen i 1918. Han startet sin virksomhet her som omfattet reparasjon av landbruksredskaper samt fremstilling av nye vogner og autogensveisning. Bygdesmiene var et viktig og nødvendig ledd i et bygdesamfunn. Firmaet beskjeftiget i 1950 tre personer. Sønnen Bjarne fortsatte i landbruksverkstedet til 1955, da han begynte i Drammen kommune. Hans «holdt liv i smia» til 1964, da overtok sønnen og drev den til 1967. Gamle Sørlandske 232.

Thoresens bolig og smie rett nord for Fagerheimkrysset ved Sørlandske hovedvei.
Foto: Utklipp fra Widerøes flyfoto fra 1962.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet