Thorsberg bo- og behandlingssenter

for psykiatriske lidelser ble oppført av Buskerud Fylkeskommune, åpnet i 1991, lokalisert til Torsbergveien 20 på Konnerud. Sentret tok opprinnelig imot pasienter fra hele fylket, men størstedelen av plassene ble benyttet av innbyggere fra Drammen kommune. Institusjonen har plass til 35 døgnpasienter, hvorav 11 er langtidsplasser. Forøvrig har senteret 10 dagplasser fordelt på 20 brukere, med egen arbeidsstue. Var lenge en avd. av Sykehuset Buskerud under navnet Drammen Psykiatriske Senter – Thorsberg, pr. 2020 kalt Drammen DPS (poliklinikk og døgnseksjon) underlagt Vestre Viken HF. Drammen DPS har også poliklinikk i Øvre Strandgate 2.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet