Thorsberg bo- og behandlingssenter

for psykiatriske lidelser ligger sentralt på Konnerud hvor det åpnet i 1991. Sentret tok opprinnelig imot pasienter fra hele fylket, men størstedelen av plassene ble benyttes av innbyggere fra Drammen kommune. Institusjonen har plass til 35 døgnpasienter, hvorav 11 er langtidsplasser. Forøvrig har senteret 10 dagplasser fordelt på 20 brukere, med egen arbeidsstue. Lenge en avd. av Sykehuset Buskerud under navnet Drammen Psykiatriske Senter – Thorsberg, pr. 2020 kalt Drammen DPS underlagt Vestre Viken HF. Drammen DPS har også avdeling i Øvre Strandgate 2.

Cookies | Personvern

bn