Thrane, Josefine (5.4.1820-30.9.1862)

Datter av en håndverksmester Buch, og fikk en god utdannelse, bl.a. fikk hun undervisning i fransk. Læreren het Marcus Thrane (s.d.). De giftet seg og flyttet til Lillehammer, hvor de startet en privatskole som var for både gutter og jenter. Her ble det undervist i språk, matematikk og musikk. Men i 1846 ble konkurransen for stor, og de dro til Blaafarveværket på Modum som lærere. Etter to år kom de til Drammen. Marcus Thrane startet Arbeiderforeningens Blad, men det var Josefine som holdt bladet gående mens mannen var fengslet for oppvigleri. Dermed må Josefine Thrane regnes som Norges første kvinnelige redaktør. Etter hennes død emigrerte Marcus Thrane til USA.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet