Thune, Paul Andreas (1814 – 1879)

Smedmester i Drammen, s. av Anders Paulsen Thune fra Sogn som i 1815 løste håndverksbrev i Drammen og startet en skipssmie, som ble overtatt av P. A. T., mens broren Halvor T. i 1849 grunnla et smedverksted i Kristiania som senere ble Thunes Mek. Værksted (se: Thune, Andreas L.). Medstifter av Den tekniske Forening i Drammen 1847, medlem av komitéen for den første norske håndverk- og industriutstilling (Drammen 1873). Sammen med hustruen Stine (1814-1886) skjenket han ved testament hele sin formue til et legat.

se: Thunes legat.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet