Thunes legat

ble opprettet ved testament av 1878 av smedmester Paul Andreas Thune og hustru Stine. Legatet ble anvendt til å bekoste 20 værelser og 10 kjøkken for hederlige og trengende enker og døtre etter håndverksborgere i Drammen. Drammen konservative arbeiderforenings hus («Thunegården» ved Gamle Kirkeplass) ble i 1905 innkjøpt til formålet. Beboerne fikk også et mindre ukentlig beløp til disposisjon. Legatbygningens damer flyttet i 1978 sammen med Alders Hviles og Bethesdas beboere inn i et nytt, moderne hus i Cappelens gate 41 som var legatet Alders Hviles tomt. Legatgården ble bygget sammen med det gjenreiste Drammens Teater i 1997, forbundet med den såkalte Glassfoajeen. Her holder Drammen Scener AS til.

Cookies | Personvern

bn