Thurmanns vei

Åskomitéens drivkraft, Erik G. Thurmann, var arkitekt for den vei som fikk navn etter ham.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Spaservei i Bragernesåsen fra Wulfsbergchausséen til Hamborgstrømskogen, går gjennom «den store ur» som ligger i overgangen fra kvartsporfyr til rombeporfyr, og hvor det i årenes løp jevnlig har gått støre og mindre ras. Stikkingen av veien ble foretatt av senere stadskonduktør E. Skottevik. Strekningen fra Åspaviljongen til Huldrehagen ble opparbeidet i 1883 og fikk navnet Huldreveien. Etter at veien senere ble fullført, fikk den navn etter ingeniør Erik Thurmann som tegnet Åspaviljongen og var veiens arkitekt. Han var medlem av Åskomitéen i 18 år, var tilsynslærer ved Drammen Tekniske Skole og i 1902 medstifter av Drammens og Oplands Husflidsforening sammen med bl.a. Betzy Kjelsberg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet