Ticon A/S

Oppr. isoleringsfirma i Drammen, grunnlagt 3. august 1945 i Nedre Storgate 12 av ing. Geir Arild Falck-Pedersen (s.d.) og disp. Paul Moltke-Hansen under navnet Teknisk Isolering A/S. Med sykkel og buss oppsøkte de sine første kunder. Bedriften utførte isoleringsarbeider i forbindelse med varmeanlegg, spesielt for industrien, samt isolering av kjøle- og fryseanlegg og utførte akustisk isolering, kapslingsarbeider med galvaniserte plater, aluminiumsplater m.v. 1. mars 1949 ble det dannet et datterselskap, Isolerings-Artikler A/S, som forhandlet isoleringsmaterialer, asfalt og tjærestoffer og pakninger m.v.

Tidlig introduserte TI isolering med mineralull (1947) og glassvatt (1949) for kjøle/fryseromsisolering som første firma i verden, noe som revolusjonerte markedet og gjorde TI til en sentral aktør i forbindelse med bygging av meierier, slakterier, fiskeribygg, fruktlagre, samt næringsmiddelindustri og fryserinæring generelt i Norge. Rundt 1950 beskjeftiget bedriftene ca. 80 ansatte og fikk en rekke oppdrag i forbindelse med oppbyggingen av kjemiske fabrikkanlegg, papir- og cellulosefabrikker.

I 1954 fikk TI sitt gjennombrudd som underleverandør for norsk skipsbyggingsindustri og frem til slutten av 1970-årene var 75% av omsetningen relatert til denne industri. I 1960 ble de to første kjøle/fryseskip isolert av TI, de neste 30 år fulgte ytterligere 150. I 1961 ble den første gassbåt bygget i Norge og isolert av TI, som i de neste 25 år isolerte 60 av de 80 større gassbåtene som ble bygget i Norge. I 1960-årene hadde TI isoleringsarbeidene ved Slagentangen og ved BP Raffineriet i Gøteborg, og etablerte i 1968 datterselskapet TI Gøteborg AS. I 1970 passerte antall ansatte 500.

Fra 1973 ble TI’s «Spiral Generation» verdenspatent benyttet ved byggingen av Moss-type LNG skip i Norge (kule-tankskip), senere på over 25 skip bygget i Japan og Korea. I 1974 fikk TI sitt første oppdrag offshore og ble raskt markedsleder. Nordsjøen sto for det største marked for TI de neste 20 år. I 1976 ble navnet Ticon introdusert som en paraply for TI og en rekke mindre søsterselskaper innen bygg, anlegg og industri, og Ticon fremsto nå som et industrikonglomerat, med økende aktivitet utenfor Norge. I 1984 passerte Ticon 1.000 ansatte og fusjonerte TI inn i investeringsselskapet Securus A/S. Falck-Pedersens sønn, Stein F.-P. ble leder av TI i Securus og i 1987 ble hans bror, Christian F.-P. adm. dir. i Ticon for å konsolidere øvrig industriaktivitet. I 1989 kjøpte Hydro seg opp til 80% i Securus, hvilket medførte at fusjonen med TI ble reversert og TI ble igjen et rent Ticon-selskap. I 1989 kjøpte Ticon  Ikas AS, et av Norges største og eldste isoleringsfirmaer, og fikk dermed 60% av markedet i Norge. En sterk reorganisering de følgende år ledet til etableringen av Ticon Isolering AS i 1993, et rent isoleringsselskap med fem spesialiserte divisjoner der 90% av Ticons industriaktivitet ble samlet. Samme år ble Christian Falck-Pedersen eneeier av Ticon.

I 1994 ble Ticon Isolering AS innlemmet i handels- og serviceselskapet Unitor ASA og Ticon etablerte en ny strategi ved å drive aktivt eierskap innen tre likeverdige områder: Industri (Ticon AS), eiendom (Ticon Eiendom AS) og investeringer (Conti AS). I 1996 ble industriselskapet ElektroVakuum AS, Skandinavias ledende leverandør av komplette skiltprogram, innkjøpt, industriaktiviteten ble konsolidert mens Ticon Eiendom øket sine leieinntekter fra 4 til 50 mill. kr i egne bygg og er blitt den ledende eiendomsutvikler i Drammensregionen, bl.a. som eier av Torget Vest Kjøpesenter, Werringgården, Skogerbygget, Losjeplassen 8, Nedre Storgate 42/46, Fosskvartalet i Lier, Gullaug Næringspark og Mjøndalen industriområde m.m. Alle industrielle aktiviteter ble enten solgt eller nedlagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet