Tømmerfløteren

Bronseskulptur ved Sigurd Christiansens promenade (Øvre Strandgate), et minnesmerke fra den gang tømmerfløtning var en stor aktivitet i trelastnæringen i Drammen. Til minne om denne ble bronsestatuen, som er utført av Nic. Schiøll, avduket høsten 1952. Skulpturen ble skjenket av Drammensvassdragets Brukseierforening: N. Bache, T. Bache, J. H. Bruun, Johan Christensen, Jens Gram, S. Haug, Bernhard Holst, H. Kierulf, And. H. Kiær, H. Kjøsterud & Sønner, Olaf G. Rømcke, E. Skamarken, Anders Sveaas og Trelasthandlerdirektionen.

«Tømmerfløteren»   Foto 1952.
«Tømmerfløteren»   Foto  Torill Juel, 2019.

Cookies | Personvern

bn