Tømmerkrana

ble i 1982 satt som navn på en vei i Gulskogen industriområde. Den skjærer seg tvers igjennom sentrale deler av det tidligere så store tømmeropplaget ved Gulskogen Cellulosefabrikk, som var den første i sitt slag i distriktet som anla moderne elektriske krananlegg for oppstabling av tømmeret. Fabrikken hadde to store kraner som beveget seg frem og tilbake på skinnebaner som strakk seg gjennom hele tømmeropplaget. Oppr. fortsatte veien som gangvei fra industriområdet frem til Rødgaten, men denne østlige del fikk i 1985 sitt eget navn, Høvlerismetten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet