Tønne, Tore (5.3.1948 – 20.12.2002)

Næringslivsleder, f. i Steinkjer, bosatt i Drammen. Siviløkonom 1971, diplomat ved den norske ambassade i Bruxelles, senere Washington, ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet. Regiondirektør for Statoils Asia-satsning 1993. Sjef for Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond 1993-97, styreformann og partner i Saga Securities 1997-98, konsernsjef i Røkke-selskapet Norway Seafoods 1998-2000. Helseminister i Stoltenberg-regjeringen 2000-2001. Arbeidet deretter for Kjell Inge Røkke gjennom advokatfirmaet BA-HR, uten å opplyse at han samtidig mottok etterlønn som statsråd med minst 1,6 mill. kr. Tønne mottok også et lån på kr 3 mill. fra Røkke-selskapet Aker Finans, uten at styret i Aker Kværner var blitt informert om dette. Etter at Tønnes økonomiske disposisjoner i desember 2002 ble sterkt mediefokusert, innledet Økokrim etterforskning av flere forhold, deriblant om det kunne ha vært eventuelle bindinger til Røkke også i Tønnes statsrådstid. I midten av desember innfridde Tønne lånet til Røkke og fratrådte som nestleder i styret for Aker Kværner. Etter at Tønne den 20. desember 2002 var blitt kjent med at Økokrim hadde tatt ut tiltale mot ham for brudd på strl. § 271a (bedrageri foretatt ved grov uaktsomhet), tok han sitt liv og Økokrim henla saken, som etterlot mange ubesvarte spørsmål.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet