Torgseilet

Torgseilet er det offisielle navnet på et arkitekttegnet scenetak, utført i hvit duk, som i sommerhalvåret (1. mai til 1. oktober) installeres over Bragernes torgs scene. Installasjonen er Drammen kommunes eiendom og ansvar. Torgseilet fikk sin debut i oktober 2003, etter at Bragernes Torg sto ferdig opprustet med en friluftsscene i naturstein. Scenetaket barduneres til fastmonterte master i stål. Torgseilet var omstridt den første tiden og skapte stor debatt både blant publikum og folkevalgte. Fylkeskonservator Geir Helgen uttalte høsten 2003 at Torgseilet var å regne som «en forurensning i et byrom». Etter en politisk omkamp i 2005 har Torgseilet vært et fast innslag på torget hver sommer.

Cookies | Personvern

bn