Transport A/S

Bukser- og sjøtransportselskap i Tollbodgaten 87, grunnlagt 1898 av Jacob A. Friis, Finn Friis, Olaf G. Møller og Anders Narverud. Finn Friis var daglig leder og selskapet var nært tilknyttet Kulkompaniet eid av familien Friis.

Den første slepebåten ble anskaffet i Hamburg og fikk navnet ”Uræd”. Jørgen Friis ble hyret som fører. De øvrige båtene anskaffet før 1. verdenskrig var:

1899    ”Bjørg”           Nybygg fra Akers Mek. Værksted
1899    ”Høvding”     Nybygg fra Drammens Jernstøberi
1907    ”Ola”               Nybygg fra Porsgrunn Mek. Værksted
1908    ”Per”               Nybygg fra Moss Mek. Værksted
1911    ”Hans              Nybygg fra Porsgrunn Mek. Værksted
1912    ”Nils”              d.o.

”Bjørg” og ”Per” ble solgt til Russland under 1. verdenskrig, men begge forliste før de nådde frem til sin nye eier. I 1921 ble ”Stærk” anskaffet (bygd i Drammen), senere ombygd og omdøpt til ”Stegla”. De lokaleide taubåtene ”Storegut 2” (Carl Nilsen) og ”Samson” (G. Nilsen) ble innkjøpt i henholdsvis 1938 og 1939.

A/S Transport ble den dominerende servicebedriften i Drammensregionen når det gjaldt lektertransport og forhaling. I 1940-årene disponerte selskapet 13 slepebåter og 50 prammer/lektere, og hadde hovedsakelig sitt virkeområde på strekningen mellom Nedre Eiker og Svelvik.

A/S Transport ble avviklet ved årsskiftet 1967/68, den gang med 6 slepebåter og 6 lektere. Det viste seg at en rekke bedrifter fortsatt var avhengig av slepebåt- og buksertjenester. I første rekke cellulosefabrikkene Gulskogen, Krogstad og Mjøndalen, men også byens megler- og speditørforretninger, Norsk Brændselolje A/S og Drammen Slip & Verksted. Flere bedrifter tok derfor initiativ til å videreføre det tjenestetilbudet som A/S Transport hadde stått for, men i en skala som var tilpasset et mer begrenset marked. Dette førte til etableringen Det Nye Transport A/S. Stiftelsesåret falt sammen med at tømmerfløtingen i Drammensvassdraget ble nedlagt. Selskapet kjøpte den relativt moderne slepebåten ”Rond” (63 fot) fra Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening. Videre ble T/B ”Thyge” fra Drammen Slip & Verksted og Krogstad Cellulosefabrikks slepebåt T/B ”Krogstad 2” innlemmet i en samseilingspool sammen med ”Rond”. På den måten disponerte Det Nye Transport A/S tre båter fra og med august 1968.

På grunn av større etterspørsel enn hva de tre båtene kunne dekke alene, ble taubåten ”Storegut 2” overdratt fra Drammen Slip & Verksted til det nye selskapet. Båten gjennomgikk en større ombygging og fikk en ny dieselmotor på 500 hk. En viktig del av grunnlaget for å etablere Det Nye Transport A/S falt bort da treforedlingsbedriftene Krogstad Cellulosefabrikk og Gulskogen Cellulosefabrikk stanset i henholdsvis 1971 og 1972. Videre ble produksjonen ved Mjøndalen Cellulose A/S nedlagt i mai 1977. Den tekniske utviklingen i shipping førte dessuten til at det ikke lenger var behov for bukseringstjenester i Drammen havn. En spesiell epoke som varte i 80 år var dermed over.

Selskapet ble opprettholdt som eier av T/B ”Storegut 2” fram til 12. oktober 2000. Båten ble solgt videre til Shipping Ensign A/S (Peter Y. Berg jr.) mot slutten av 2002, før den i juni 2003 ble solgt til privatpersonen Morten Randbøl i Nordre Frogn. Etter salget har båten byttet eier to ganger. Den brukes pr. 2020 som fritidsbåt i privat eie og hører hjemme i Kristiansand.

 

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet