Skogindustri

Bragernes og Strømsø var allerede på 1600-tallet etablert som landets fremste handelsplass for trelast og virksomheten ble etter hvert utvidet til trelastproduksjon og skipsfart. Deretter fulgte treforedlingsindustrien, som fra en beskjeden start i 1870-årene (i Øvre Eiker) vokste langs Drammensvassdraget og i Drammen til landets største konsentrasjon av tremasse-, cellulose- og papirproduksjon ved utbruddet av første verdenskrig. I årene 1914-20 utgjorde trelast- og treforedlingsindustriens produkter ca. 95% av byens samlede eksportverdi. Størstedelen gikk til Storbritannia, men en del også til Frankrike og en rekke andre land. Tilbakeslaget for skurlasten og høvellasten kom i 1921, og i etterkrigstiden ble byens trelastindustri i det alt vesentlige avviklet, den siste bedriften var Lie Høvleri. Treforedlingsindustrien (wallboard, cellulose og papir) ble i hovedsak avviklet i tidsrommet 1970-1990. Kun en av papirfabrikkene eksisterer pr. 2020. Se Sunland Papirfabrikk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet