Treschow, Niels (1751-1833)

Litografi av Niels Treschow, stukket av Bærentzen i København og utgitt av Guldberg & Dzwonkowski i Christiania.

Filosof og politiker, f. i Drammen, s. av kjøpmann Peter T. hvis eiendom lå like i nærheten av den nåværende Treschows gate. Tok 15 år gammel studentereksamen og ble i 1774 magister i filosofi. Konrektor i Trondhjem 1774-80, rektor i Helsingør 1780-89, rektor i Christiania 1789-1803, professor i filosofi i København 1803-11, i 1811 utnevnt til den første professor ved universitetet i Christiania. T. var den første forkjemper for determinismen i Norden, han skrev den første empiriske psykologi og hans samfunnslære hadde islett av statssosialistiske prinsipper. I 1814 var han til stede på Riksforsamlingen på Eidsvoll, men ikke som valgt utsending. Her utarbeidet han et utkast til ny grunnlov som dog ikke gikk igjennom. Samme høst ble han medlem av det overordentlige storting der han var formann i den komité som forhandlet med Sverige om unionsvilkårene. Fra 1814 til 1825 var han kirkeminister. Hadde et stort og banebrytende filosofisk forfatterskap, og fremsatte et halvt hundre år før Darwin en hypotese om menneskets biologiske avstamning fra en dyreart. Av hans bøker kan nevnes «Elementer til Historiens Philosophie» (1811), «Om den menneskelige Natur i sin almindelighed» (1812), «Lovgivningsprinciper» (I-III, 1820-23) og «Christendommens Aand eller den evangeliske Lære» (1829). Til tross for hans store evner som filosof var T. på andre områder temmelig «forstokket», bl.a. var han motstander av «almueskoler og utidig leselyst» hos vanlige mennesker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet