Trykk-Service A/S

Trykkeri og grafisk virksomhet stiftet 4. desember 1973 av litograf Robert Liverud, litograf Eilif Strand og Harald Strand, etablert i leide lokaler hos Harald Lyche & Co. i Nedre Strandgate. Alle tre var tidligere ansatte hos Lyche. Kort tid etter stiftes BrA Repro A/S av brødrene Tor Ivar og Hans-Erik Asmyhr. Denne etableringen var et resultat av at Lyche la ned sin reproanstalt. De nye selskapene gikk inn i et samarbeid med Harald Lyche & Co og med hverandre. Trykkeriet spesialiserte seg på offset 4-farger arktrykk med reklamebyråer som viktigste marked. BrA Repro spesialiserte seg i repro for 4-farger offset.

Sommeren 1981 flyttet begge selskapene til et nyoppført industribygg (500 kvm) i Professor Smiths Alle 50, der Trykk-Service A/S beslagla to tredjedeler av gulvarealet. Selskapene hadde henholdsvis 9 og 3 ansatte. Daglig leder Robert Liverud (f. 1941) ble senere eneeier av begge selskaper. Overgang til digital repro og plateproduksjon i 1994. Første digitale trykkmaskin i 1994. I 2003 var Trykk-Service først i Skandinavia med CTP-anlegg (computer-to-plate) i stort arkformat der trykkplatene ble ferdigstilt med ferskvann/laser istedet for kjemikalier. BrA Repro A/S ble avviklet i 2004 og trykkeriet overtok aktivitetene i selskapet.

Trykk-Service har pr. 2020 12 ansatte og er en av landets største offset arktrykkerier. Selskapets majoritetsaksjonær og daglig leder er trykker Nils Robert Liverud (f. 1972) med Hege Charlotte og Elisabeth Liverud som medaksjonærer.

 

 

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet