Tverken

Utfartssted ca. 9 km i nordøstlig retning fra Drammen, 430 m.o.h. Navnet viser til Tverråsen (s.d.). Julen 1929 innviet Ole Bolstad fra Åssiden (1904-1993) en liten kafé, Heiakaféen, senere omdøpt til Tverken. Den brant ned i 1935 og sto ferdig i ny skikkelse i 1936, utvidet til restaurant med plass til ca. 200 gjester i 1. etasje og herberge for ca. 45 gjester i 2. etasje. Bolstad drev stedet sammen med kona Astrid. Bolstad bygde blant annet traktorvei fra Aronsløkka til Tverken for å lette all transport, som inntil da hadde foregått med kløvhester. Tverken brant ned i 1965, gjenoppført 1969/70 og solgt til Åssiden idrettsforening. Stedet ligger i ypperlig turterreng bare 75 m fra Drammens Sportskapell.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet