Tverråsen

er den mest markerte landskapsprofil i Drammens nordmark. Det er en 20 til 50 meter høy fjellvegg, der det bare unntaksvis er mulig å komme seg videre opp i åsen. Bekkedalen, der skiløypa fra Tverken (s.d.) går opp, er den mest brukte, men det er også mulig å ta seg opp Dronningslepet fra Tverråsvannet, til de mange utsiktspunktene langs åskanten. Skogvandreren og poeten Hans Andersen fortalte at han en mørk høstkveld i 1925 opplevde at selveste Tverråstrollet kom ut av berget og forkynte med tordenrøst: «Nå drar jeg inn i fjellet, for aldri mer å vise meg for mennesker. Men når høstvinden suser i trær og busker, er det jeg som puster ut pusten av bymennesker som har forpestet luften her oppe».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet