Ulriksen, Per (18.4.1937-7.5.2009)

Fylkesordfører (Ap), f. og bosatt på Bragernes. Fylkesordfører i Buskerud 1991-1999, fylkesvaraordfører 1987-1991, fylkestingsrepresentant (og flere perioder i fylkesutvalget) 1971-1999. Styreleder i Drammen og Omegn Boligbyggelag (DBBL) og en lang rekke andre tillitsverv. Æresborger av Pärnu i Estland, som var Buskeruds vennskapsfylke. Bakgrunn: Startet sin yrkeskarriere som lagerarbeider ved skofabrikken Romika i Lier og ble hovedtillitsvalgt allerede som 19-åring. Engasjerte seg sterkt i fagbevegelsen. Senere lagersjef. Tillitsvalgt forbundssekretær (heltid) i Norsk Transportarbeiderforbund 1979-1987. Valgt som hovedkasserer i samme forbund i 1987, men ble etter noen måneder i denne stillingen valgt som fylkesvaraordfører på heltid. Ulriksen var blant annet en pådriver og sterk politisk drivkraft i arbeidet for å realisere både Oslofjordforbindelsen, Veipakke Drammen og ny E134 til Kongsberg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet