Union Scene

er en del av det kommunale driftsselskapet Drammen Scener AS (etablert høsten 2009), som består av Union Scene og Drammens Teater, med administrasjonskontor i Øvre Storgate 17. Drammen kommune startet prosjektet «Union Scene» på Grønland i 2004. Union Scene Rockeklubb hadde eksistert siden 1995, tildelt Drammen kommunes kulturpris i 2002. De første tilpassede lokalene i prosjekt «Union Scene» var klare til åpning for publikum i februar 2005. Siden har Union Scene arrangert konserter og konferanser i lokalene etter Drammen Paper Mills på Grønland. Konsertene har blitt arrangert på totalt fem ulike scener med varierende størrelse. Hovedscenen har kapasitet på inntil 1 350 personer inkludert galleriet, mens klubbscenen har plass til 250 personer. På sommertid arrangeres konserter i bakgården.

Fylkeskommunen klassifiserte Union Scene som et regionalt kulturbygg med regionale funksjoner innenfor musikk, teater, kunst og flerkulturelt arbeid. Union Scene ble i 2009 innlemmet i det nyopprettede selskapet Drammen Scener, som er et kommunalt selskap eid av Drammen kommune. Aktørene på Union Scene er pr. 2019: Buskerud Innvandrerråd, Buskerud Musikkråd, Drammen Kulturskole, Drammen Minoritetsråd, Buskerud Kunstsenter, Ungdomshuset G60, Union Rock, Interkultur og Kulturavdelingen i Drammen Kommune. Drammen Internasjonale Kultursenter, lokalisert sammen med Union Scene i Grønland 60, er et kulturhus for det lokale og regionale kulturlivet. Kultursenteret er gitt spesielle oppgaver som et kompetansesenter for flerkulturell formidling og internasjonal kulturutveksling.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet