Utvandring til Hawaii

Den 27. oktober 1880 la barken Beta ut fra Drammen med 327 voksne og 69 barn ombord, hovedsakelig fra Drammen og oppland samt Kristiania, alle var emigranter som skulle til Hawaii. Reisen var arrangert av drammenseren Christian L’Orange, som flere år tidligere hadde slått seg ned på Hawaii. Overfarten var gratis, mot at emigrantene forpliktet seg til 3 års arbeide for 9 dollar i månedslønn, noe som senere ble betegnet som rene slavekontrakter. Beta ankom Maui den 18. februar 1881 etter 115 dagers seilas, som bl.a. gikk gjennom Magellanstredet. Den 23. november 1880 la barken Musca ut fra Drammen med ytterligere 250 emigranter, dette skipet gikk rundt Kap Horn og kom til Hawaii i mai 1881 etter 170 dagers seilas. Drammenserne ble behandlet dårlig og mistrivdes på Hawaii. Etter at kontraktstiden var ute forlot de fleste Hawaii og dro til Nordamerika, mens andre returnerte til Norge.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet