Vannforsyning – Drammen

Vannforsyningen i Drammen foregikk oppr. fra elven, brønner og bekker (på Bragernes bl.a. Kloptjernbekken, på Strømsø Austadbekken) samt fra oller og oppkommer under åskantene, hvorfra vannet ble ledet gjennom trerør, senere jernrør, til vannposter som gjerne var plassert på gårdsplassene. I 1817 fantes kun en offentlig vannpost på Bragernes, omtrent i krysset mellom Nedre Storgate og Schwenckegaten. Ytterligere to vannposter ble oppført på Brakerøya i 1825. På denne tid var det på Strømsø en vannpost på Jernbanetorvet og en på Lærumtorvet (Gyldenløves Plass). I 1861 var det 5 vannposter på Bragernes, 4 på Strømsø og en brønn på Tangen. I 1861 besluttet Drammen bystyre å bygge et kommunalt vannverk, som i 1862-63 ble oppført ved at det ble bygget en demning på Kloptjern samtidig som demningsmuren ved mølledammen på Sommerfryd ble ombygget og vannledninger lagt til Bragernes og Strømsø. Etter at vannforsyningen fra Kloptjern og Frydenbergdammen etter hvert viste seg utilstrekkelig, ble Landfalljern innkjøpt i 1868, Blektjern i 1877, Skapertjern i 1899 og Vivelstadvassdraget i 1915, sistnevnte var ferdig utbygget i 1919. I 1922-24 ble Hvalsdammen i Lier bygget, i 1930 Ekdammen. I tillegg ble det pumpet elvevann fra Drammenselven. I 1941 ble Solbergvassdraget innkjøpt, det ble satt i drift i 1943 hvorved pumpingen av elvevann fra Drammenselven opphørte. I 1953/57 ble det bygget vannverk på Røysjø, og i 1963/65 ved Bremsetjern på Konnerud. I 1981 ble Kloptjern nedlagt som vannforsyning, og store deler av Drammen har deretter hatt sin vannforsyning fra Glitrevannverket (s.d.), som kom i drift i 1978 (ca. 50%) samt Røysjø (40%) og reservekilden Bremsa (10%), foruten reservevann fra Solbergvassdraget og Skapertjern. Bremsa ble nedlagt som reservevannkilde i 2020. Se også oppsl. Konnerud Vannverk og Vannforsyningen i Skoger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet