Veierud og Knatholt

Bruk som i 1777 ble utskilt fra Ekholt på Konnerud (bnr. 29,30) da Kristen Gudbrandsen fikk skjøte på eiendommen. Den siste eier av det samlede bruk var Andreas Larsen Thorud som var medlem av herredsstyret, skolestyret, kirkeverge m.m. Ca. 1920 bygget Fredr. Kiøsterud en ny, fin hovedbygning. Gården ble senere solgt til O. H. Bernaas (1867-1928), som anla Konnerud Revefarm her.

se: Bernåsvillaen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet