Veierud og Knatholt

Bruk som i 1777 ble utskilt fra Ekholt på Konnerud (bnr. 29,30) da Kristen Gudbrandsen fikk skjøte på eiendommen. Den siste eier av det samlede bruk var Andreas Larsen Thorud som var medlem av herredsstyret, skolestyret, kirkeverge m.m. Ca. 1920 bygget Fredr. Kiøsterud en ny, fin hovedbygning. Gården ble senere solgt til O. H. Bernaas (1867-1928), som anla Konnerud Revefarm her.

se: Bernåsvillaen.

Cookies | Personvern

bn