Veimot (Weggemodt)

Bruk i Konnerud sogn av Svarterud (bnr. 11, Verksveien 26B), solgt ved aksjonen i 1777 til Paul Simensen. Navnet betyr «veimøte», stedet hvor veiene møtes. Gården eides fra 1840-tallet av Erik Eriksen Veimot (1819-1904), som ble betegnet som den mann på Konnerud som hadde best greie på metallforekomstene deroppe.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet