Vestbanegaarden A/S

Større bolig- og forretningsgård i Konnerudgaten 6, tegnet av arkitekt Christian Fredrik Arbo. Oppført 1912 for Jernbanefunksjonærenes Forbrukerforening. Fra omlag 1930 til 1960 huset skolen Drammen private realskole. Arkivet etter skolen finnes i dag hos Drammen byarkiv.

Vestbanegården, tegnet av arkitekt Chr. Fr. Arbo og oppført 1912. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet