Vestbygda skole

Barneskole i Jordbrekkveien 3 i Skoger med 250 elever pr. 2020. Den tar i mot barn fra Konnerud og Skoger vest. Skolen ble innviet høsten 1935 med tre klasserom, sløydsal, lærerrom og skolebad m.v., samtidig med at Flaaten skole ble nedlagt. I 1976 ble det bygget ny gymnastikkfløy. Elevtallet sank på 1970-tallet til det i 1981 bare begynte en eneste førsteklassing, men utbygging av boligfeltene i Jordbrekkskogen førte til at det fortsatt ble behov for skolen, som i 1985 ble vedtatt som en barneskole. Den har senere vært gjenstand for flere ombygginger og utvidelser, senest i forbindelse med 6-årsreformen. I 2004 hadde skolen 15 klasser og 353 elever.

Vestbygda skole 1936             Foto: Skoger og Konnerud Historielag
Vestbygda skole 1962             Foto: Skoger og Konnerud Historielag
Vestbygda skole        Foto: Torill Juel, 2015
Vestbygda              Foto: Torill Juel, 2017

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet