Vindheim, Brødrene

Vareproduserende industri, grunnlagt 1923 av brødrene Erling, Toralf og Jorulf Vindheim som et ideelt tiltak mot økende arbeidsledighet blant ungdom. Brødrene var opprinnelig fra Bremanger i Sogn og Fjordane, bedriften ble anført av Erling Vindheim, som i hele sitt yrkesliv var lærer på Rødskog skole. Det ble satset på produksjon av artikler som på den tiden var importvarer. Dette som en reaksjon mot den overhåndtakende import av artikler som like gjerne kunne produseres i Norge. Den første produksjonen ble etablert i et leid lokale i Hestenga i Skoger.

Bedriften startet med produksjon av hylseplugger for papirindustrien (tidligere importert fra Finland), den utviklet videre rottefellen «Svart katt», løvriven «Hårfin» (landets første produsent av løvriver med vifteformet rive av fjærtråd i stål), «Tor» hageredskaper (i alt 12 forskjellige) m. v. og leverte over hele landet.

Flyttet i 1929 til Storveien 7 på Åssiden. Beskjeftiget 12-14 menn under 2. verdenskrig. I april 1945 brant bedriften ned til grunnen uten å være brannforsikret. I 1947 ble produksjonen gjenopptatt i leide lokaler i Åserudgata i Solbergelva med Erlings sønn, Einar Vindheim, som daglig leder. Eiendommen ble senere overtatt og lokalene utvidet flere ganger.

I etterkrigstiden ble bedriften landets første produsent av selvbetjeningsvogner for butikker. Den satset også på diverse butikkutstyr som bærekurver, utstillingskurver- og stativer, fruktmontere etc. I 1954 tok bedriften opp produksjon av kjøledisker. Det ble videre satt i gang produksjon av rister og kurver for kjøleskap og kjøle- og frysedisker. Fra og med 1957 ble deler av produksjonen eksportert til det daværende Vest-Tyskland.

Einar Vindheim ble eneinnehaver av bedriften fra 1. januar 1960, som da ble organisert som aksjeselskap. Deler av produktsortimentet ble etter hvert erstattet av «Sunn» vannfordampere og «Calco» verktøykasser i stål.

A/S Brødrene Vindheim ble slått konkurs i 1979 og nedlagt.

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet